Micro Matic logo

Peter Isaksson

Product Manager, MM Service Center AB (Micro Matic Nordic)

Vi træffer i dag beslutninger på et lagt bedre grundlag, efter Kenneth’s implementering af business intelligence systemet.

Opgave

Opgaven bestod i at forbedre forretningsinformationen og -indsigten inden for salg, indkøb, lager og finans igennem implementering af et europæisk Business Intelligence system.

Udbytte

Rapporterne gav flere af Micro Matic’s selskaber en markant forbedret forretningsindsigt, hvilket øgede kvaliteten af deres beslutninger. Yderligere oplevede de også en markant forbedret proceseffektivitet og proceskvalitet.